آموزش معماری و شهرسازی و مرمت

فارسی و ایتالیایی و آذری

پرسشهای گروه ۱

1- برساو کردن یعنی چه؟

پاسخ این پرسش در کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۵۷ در پاورقی درج شده است

2- استودان چیست؟

پاسخ این پرسش در کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۵۴ درج شده است

3- ویژگی مهم ارسن کوه خواجه چیست؟

پدیدار شدن فضاهای ویژه و اساسی در معماری ایران( کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۰۹ )

4- در مورد معماری آتشکده ها، هرچه می دانید بنویسید.

آتشکده ها چهارتاقی هایی هستند که پوشش آنها به صورت تاقی یا گنبدی بوده و پلان چلیپایی شکل آنها چهار جهت هستی(شمال،جنوب و...) را نمایانگر می سازد و آتشدان درست در زیر گنبد و در مرکز آن در روی زمین ساخته می شده است .آتشکده ها بیشتر در کنار مکانی که آب در آنجا جریان داشته ٬ ساخته می شده است.یکی از دوستان به اشتباه نوشته بود که جهت رو به قبله آتشکده ها بسته می شود!!؟ برای یادآوری به این دوست گرامی باید بگویم که این کار پس از اسلام و برای تبدیل آتشکده ها به مسجد صورت گرفت.بعدها در همین وبلاگ به صورت مفصل در مورد آتشکده ها و شکل گیری آنها خواهم نوشت.از مشهورترین آتشکده های موجود می توان به آتشکده آذرگشنسب در تکاب، آتشکده نیاسر و نیز آتشکده باکو نام برد.

5- دو ویژگی مهم کاخ خسرو( قصر شیرین) را نام ببرید.

الف) درونگرایی و وجود حیاط مرکزی ب) داشتن پله های دوسویه همچون تخت جمشید( کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۲۶)

6- مسجد زیر چه نام دارد؟متعلق به چه شیوه ای است؟ویژگیهای معماری این شیوه را بنویسید)مسجد جامع نائین) کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۴۷)

 

7- احکام فقهی موثر در طراحی مساجد کدامند؟چهار مورد از آنها را نام ببرید.

 

۱- طهارت، که موجب قرارگیری آبریزگاه پیش از ورود به شبستان می گردد.۲- خواندن صیغه مسجد،وقف برای نماز و عبادت.خارج از این چارچوب مسجد نیست، ولی میتواند به عنوان فضای کمکی مورد استفاده قرار بگیرد.۳- مجاز نبودن تلاقی زن و مرد که منجر به جدایی هنگام نماز خواندن  و جداشدن فضاهای ورودی و ایجاد فضاهایی همچون کمرپوش می گردد. ۴-جهت قبله، چرخش ورودیها تا رو به قبله به مسجد وارد بشویم- زمین مسجد نباید غصبی باشد

 

8- انواع آرامگاه را از لحاظ کالبدی نوشته و دو مورد را به عنوان مثال نام ببرید.پاسخ در جزوه خودتان موجود است.مثالها( آرامگاه امیر اسماعیل سامانی برای منفرد گنبدخانه ای و تاج محل در هندوستان برای مزارهای هشت بهشت)

 

9- ویژگیهای گنبد قابوس را بنویسید( دست کم چهار مورد)
 ( کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۷۱)

10-ارگ علیشاه تبریز متعلق به چه شیوه ای است و ویژگیهای سازه ای این شیوه چه می باشند؟

( کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۲۲۹ و ۲۱۷)

11- در مورد شکل زیر به پرسشهای مطرح شده باسخ دهید( تصویر گنبد نظام الملک)                         

 

- گنبد فوق متعلق به کدام بنا یوده و متعلق به کدام شیوه معماری ایران می باشد؟

مسجد جامع اصفهان- رازی

- مهم ترین ویژگی بنای فوق چیست و در کدام دوره های تاریخی ساخته شده است؟

نخستین مسجد چهارایوانی است.( از دوره منصور خلیفه عباسی تا دوره صفوی-کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۴۴)

12- بناهای نام برده شده در ذیل، متعلق به کدام یک از شیوه های معماری ایران هستند؟

الف) مدرسه غیاثیه خرگرد- آذری

ب) مسجد جامع نطنز- آذری

پ)پل شهرستان-رازی

13- باغ – مزار چیست و دو نمونه مشهور آن را نام ببرید.

به جزوه مراجعه شود-دو نمونه مشهور تاج محل در هندوستان و نیز مزار شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان می باشند.

14- فضاهای اصلی و فرعی مساجد را به صورت تفکیک شده و مجزا بنویسید.

به جزوه مراجعه شود

15- عناصر و فصاها و بناهای کانونی و محوری  و شکل دهنده به شهر ایرانی- اسلامی کدامند؟(با ذکر مثال). به جزوه مراجعه شود. http://shahraziran.blogfa.com/post-30.aspx  و نیز http://shahraziran.blogfa.com/post-29.aspx مطالعه شوند.(نمونه مشهور میدان نقش جهان اصفهان که مسجد،بازار و میدان و کاخ پادشاه در کنار هم شکل گرفته اند).

16- ترمبه فیلپوش یعنی چه و شکل آن را با ترسیم یک کروکی( پلان یا برش یا سه بعدی) نشان دهید.

به جزوه مراجعه شود.

17- معنی واژه های زیر را بنویسید:

الف) چکاد

ب) مُعَقلی

پ)آجر پیش بر

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۳۵۰ و۳۵۳و۳۵۷

18- سفال لعابدار از کدام دوره در معماری ایران رواج پیدا کرده است؟

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۶۶

19- پلان مسجد امام اصفهان( شاه / جامع عباسی) را ترسیم نموده ویژگیهای سازه ای مربوط به شیوه معماری دوران ساخت این بنا را توضیح دهید.

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۲۹۴ و ۲۷۹

20- وضعیت بنای عالی قاپو نسبت به میدان نقش چهان چگونه است؟ دارای پیش آمدگی نسبت به میدان می باشد

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسشهای گروه ۲

 

1- پارسیان چه چیزی را ازمعماری اورارتو ها برساو کردند و آن را چگونه در معماری خویش به کار بردند؟

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۵۸

2- در مورد نقش زیر به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

 

- نقش مزبور چه نام دارد و از کدام تمدن اخذ شده است(تصویر اسفنکس)؟ از تمدن آشور

-این نقش متعلق به کدام شیوه معماری ایران بوده و در کجا مورد استفاده قرار گرفته است؟

 کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۷۷

3- در شیوه پارتی فضاها چندگونه طراحی می شدند؟( هر مورد را با ذکر مثال نام ببرید).

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۹۵

4- کاخ سروستان متعلق به چه دوره تاریخی است؟ پلان آن را ترسیم نموده و ویژگیهای معماری مربوط به شیوه رایج در آن دوره را بنویسید.دوره ساسانی

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۱۲۳ و ۱۲۶

5- شکل گیری و دگرگونی مساجد را از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری را تنها با کشیدن چند کروکی نشان دهید. به جزوه خود مراجعه کنید

6- مسجد زیر چه نام دارد؟متعلق به چه شیوه ای است؟ویژگیهای سازه ای این شیوه را بنویسید(تاری خانه دامغان).کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۴۲و۱۳۵

 

7- پیدایش اولین مساجد چهارایوانی متعلق به کدام شیوه معماری است؟ویژگیهای معماری این شیوه را بنویسید. شیوه رازی/کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۶۲

8- ویژگیها مسجد جامع اصفهان را نام ببرید(دست کم چهار مورد را نام ببرید).

نخستین مسجد چهارایوانی است/یکی از زیباترین محرابهای جهان اسلام به نام محراب الیجایتو در در این مسجد ساخته شده است/دارای دو گنبد می باشد/گنجینه معماری ایران بوده و در درازای سیزده سده ساخته شده است.

9- نقشه زیر به کدام بنا و شیوه معماری ایران ایران مربوط می شود؟(نقشه شهر بیشاپور).

 کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۱۷

10- بناهای نام برده شده در ذیل، متعلق به کدام یک از شیوه های معماری ایران هستند؟

الف) آتشکده نیاسر- پارتی

ب) ارگ بم- پارتی

پ) آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی-آذری

11-فیروزه اسلام به کدام بنا اطلاق می شود و چرا؟

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۲۶۶ .مسجد کبود تبریز به دلیل وجود کاشیکاریهای آبی رنگ در فضاهای مختلف آن این نام را به خود گرفته است.

12-چهار ویژگی مهم رفتاری در مساجد که در طراحی و شکل گیری مساجد موثر می باشد را نام ببرید.

 

1- جهت
2-نظم در نحوه تجمع(تجمعی که در یک بازار شکل می گیرد، با مسجد متفاوت است).
3- نظم ذهنی و خطی
4- تمرکز( کارها به طور مداوم صورت انجام نمی گیرد).
5- هم سطح بودن
6- مرکزیت امام جماعت( این مورد در شکل گیری متقارن مسجد موثر است).
7-دوره زمان بندی یا فعالیت؛5/3 فعالیت ها در آفتاب نیست و 5/2 فعالیت درآفتاب نیست.

13- مزار هشت بهشت یعنی چه؟ مثال بزنید.

به جزوه مراجعه شود. تاج محل در هندوستان

14- از چه دورانی ؛ منارها در مزارها، به کار گرفته شده است؟ از دوره ایلخانی

15- عناصر و فصاها و بناهای کانونی و محوری  و شکل دهنده به شهر ایرانی- اسلامی کدامند؟(با ذکر مثال).

 به جزوه مراجعه شود. همچنین http://shahraziran.blogfa.com/post-30.aspx  و نیز http://shahraziran.blogfa.com/post-29.aspx مطالعه شوند.(نمونه مشهور میدان نقش جهان اصفهان که مسجد،بازار و میدان و کاخ پادشاه در کنار هم شکل گرفته اند).

16- ترمیه پتگین یعنی چه؟ شکل آن را با ترسیم یک کروکی( پلان یا برش یا سه بعدی) نشان دهید.
به جزوه مراجعه شود

17- معنی واژه های زیر را بنویسید:

الف) معرق= تکه چینی

ب)آمود

پ)گچ بری برهشته

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۳۵۰ و۳۵۶

18- مشهورترین معماران عصر تیموری چه کسانی هستند و چه بنایی شاهکار آنها محسوب می گردد؟

قوام الدین شیرازی و غیاث الدین شیرازی و شاهکار آنان مسجد گوهرشاد مشهد محسوب می شود.

19- ابعاد تناسبات در میدان نقش جهان اصفهان چگونه است؟

در حدود ۱ به ۳.کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۲۸۷

20- مهتابی چیست؟

سکوی جلوی ساختمان رو به حیاط و یا در طبقات ساختمان و بدون سقف.از آن رو به آن مهتابی می گویند که هنگام گرم شدن هوا٬ شبها در آن می خوابند و مهتاب در آسمان پیداست. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 پرسشهای گروه ۳

 

1- نو آوری و ابداع بزرگ در معماری شیوه پارسی چه بود؟

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۵۹

2-ویژگی مهم معماری آتشکده آذرگشنسب(تخت سلیمان) چیست؟

پیدایش ارسن و الگو شدن برای تمام ارسن هایی که بعدها در ایران ساخته شدند.

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۰۷

3- انواع مساجد را از لحاظ کاربردی نام ببرید.

 

1- مسجد جامع: که مخصوص برگزاری نماز جمعه بوده و غالباً در هر شهر تنها یک مسجد جامع وجود داشته است که غالباً در کنار مهم ترین میدان شهر بوده و بازار به آن منتهی بود.
2- مسجد ناحیه ای: که حوزه کارکرد آن فراتر از یک محله بود.
3- مساجد محله که کارکرد آن بیشتر مخصوص یک محله بود.
4- مساجد نماز خانه ای یا عیدین که تنها برای خواندن نماز عیدین به کار رفته و غالباَ در بیرون شهرها قرار گرفته و فاقد فضای ساخته شده بود.

4-انواع مساجد را از لحاظ کالبدی نام برده و برای هر یک مثالی بزنید.

 

1- مساجد شبستانی( ابو مسلمی)
2- مساجد ایوانی( گنبد خانه ای):
- مساجد تک ایوانی
- مساجد دو ایوانی
- مساجد چهار ایوانی
که البته همه مساجد ایوانی( به ویژه دو ایوانی و تک ایوانی دارای گنبد نمی باشند).

5- مسجد زیر چه نام دارد؟متعلق به چه شیوه ای است؟ویژگیهای تزئیناتی این شیوه را بنویسید(مسجد جامع اصفهان).

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۱۸۴ و ۱۶۶

                                                  

6- آرامگاه امیر اسماعیل دارای چه ویژگیهایی می باشد؟(دست کم چهار مورد را نام ببرید).

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۶۸

7- پلان مسجد کبود را ترسیم کرده و شیوه معماری آن را نام برده و ویژگیهای تزئیناتی این شیوه را بیان نمایید.کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۲۶۸ و۲۱۹

8- ایوان و گنبد برای نخستین بار در کدام شیوه معماری ایران ظاهر شدند؟پارتی

9- در مورد شکل زیر، به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهید(شکل کاخ سروستان):

- شکل مزبور، مربوط به چه بنایی بوده و در کجا ساخته شده است؟

- این بنا متعلق به کدام شیوه معماری ایران است؟

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۱۲۳

10- شکل گیری و دگرگونی مساجد را از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری را تنها با کشیدن چند کروکی نشان دهید. به جزوه خود مراجعه کنید.

11- بناهای نام برده شده در ذیل، متعلق به کدام یک از شیوه های معماری ایران هستند؟

الف) مسجد کبود تبریز-آذری

ب) میل رادکان- رازی

پ) آرامگاه امیراسماعیل سامانی- رازی

12- نخستین تزئینات گچبری در معماری ایرانی در کدام بنا دیده شده است؟ کاخ بیشاپور

13- انواع مزارهای مجموعه ای را  همرا ه با شرح آنها نام برده و برای هر یک مثالی بزنید.

به جزوه خود مراجعه کنید

14- لایه های مختلف شکل دهنده در شهر ایرانی( پیش از اسلام) کدامند؟ برای مثال، یک نمونه  که در آن، شیوه های شهرسازی پیش از اسلام  رعایت شده است(نمونه موجود)، را نام ببرید.

نگاه کنید به: http://shahraziran.blogfa.com/post-29.aspx  در همین وبلاگ.ارگ بم

15- چپیره چیست؟ انواع آن را نام ببرید.به جزوه خود مراجعه کنید

16- ترمبه پتکانه یعنی چه؟ شکل آن را با ترسیم یک کروکی( پلان یا برش یا سه بعدی) نشان دهید.

به جزوه خود مراجعه کنید

17- معنی واژه های زیر را بنویسید:

الف) آجر تراش

ب) کاشی هفت رنگ

پ) گچ بری شیر شکری

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحات ۳۵۶ و ۳۵۵

18- گنبد سلطانیه و گنبد کلیسای سانتا ماریا دل فیوره در ایتالیا را از چه جهت مشابه هم می دانند؟

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۲۲۴

19- موقعیت استقرار چهار اثر تاریخی در اطراف میدان نقش جهان را تنها با ترسیم کروکی نشان دهید.

کتاب " سبک شناسی معماری ایرانی" نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا ،صفحه ۲۹۰

20- در ساختمان عالی قاپو و چهل ستون اصفهان، برای تزئینات داخلی از چه روشی استفاده شده است؟نقاشی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم دی ۱۳۸۶ساعت 13:27  توسط شهرام سنجابی  |